موفق میشیم اگر و فقط اگر…

تو این یک سالی که تو عصر نوین دارم کار میکنم فهمیدم که برای اینکه شما یک پروژه رو با موفقیت تموم کنید چنتا چیز لازمه… اینکه از لحاظ مالی تامین باشید و به اصطلاح خودمون غصه پول رو نخورید… عجله نداشته باشید و تایم کافی برای انجامش رو داشته باشید کار انقدی غیر تکراری …

موفق میشیم اگر و فقط اگر… ادامه »