متغییر های استاتیک در PHP

متغییر های استاتیک در PHP متغییر های خیلی جالبین 🙂 . متغیر هایی هستند که مقداری که دارند رو از دست نمیدن ، حتی داخل یک تابع و بعد از به اتمام رسیدن پردازش تابع. مثال میزنم : <?php function keep_track() { STATIC $count = 0; $count++; print $count; print “<br />”; } keep_track(); keep_track(); …

متغییر های استاتیک در PHP ادامه »