مشکل migrate در لاراول ۵

اگه بعد از php artisan migrate  کردن اررور زیر رو میگیرید : [PDOException] SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory توی فایل app\database.php  مقدار localhost  رو به ۱۲۷٫۰٫۰٫۱  تغییر بدید… معمولا توی ابونتو همچین مشکلی هست …